FAQs Complain Problems

नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका वडा नं. ४ र ५ अन्तर्गतका कुण्डला देवि मा.वि., महेन्द्र बाराही मा. वि.,शान्तिकाली आ.वि., नारायणी देवि आ.वि. र कन्यादेवी आधारभुत विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु हुँदै गाउँपालिका अध्यक्ष, गाउँपालिका उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय

जन प्रतिनिधि