FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा एेन २०७६ ७८।७९ 09/10/2021 - 14:09 PDF icon शिक्षा एेन 2076.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 09/10/2021 - 14:08 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
कृषि तथा पशुपालनलाई व्यवथित गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७८।७९ 09/10/2021 - 14:00 PDF icon कृषि तथा पशुपालनलाई व्यवथित गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७६ ७७/७८ 05/16/2021 - 12:33 PDF icon स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७६.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन ७७/७८ 05/16/2021 - 12:32 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७७/७८ 05/16/2021 - 12:30 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६.pdf
साझेदारी कार्यक्रम कार्यविधि ७७/७८ 05/16/2021 - 12:29 PDF icon साझेदारी कार्यक्रम कार्यविधि.pdf
संस्था दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 05/16/2021 - 12:23 PDF icon संस्था दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि २०७५_0.pdf
विपद काेष सञ्चालन कार्यविधि, २०७४_ ७७/७८ 05/16/2021 - 12:21 PDF icon विपद काेष सञ्चालन कार्यविधि, २०७४_.pdf
नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ ७७/७८ 05/16/2021 - 12:19 PDF icon नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४.pdf

Pages